فناوری اطلاعات

جهرمی: بیشترین فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارند

منبع: ایلنا
محمدجواد آذری جهرمی ضمن انتشار تصویر مجموعه‌هایی که بیشترین استعلامات را دارا هستند، نوشت: بیشترین اخبار فساد مربوط به اینگونه مجموعه‌هاست، بنابراین راهکار استعلام نیست؛ شفاف‌سازی است.
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ضمن انتشار تصویر بالا، در صفحه توییتر خود نوشت: در نظام اداری فعلی، کنترل دستگاه‌ها و نهادها بر فعالیت‌های اقتصادی از طریق استعلام است. نمودار زیر، نشان دهنده بیشترین تعداد استعلام برای کسب و کارهاست. ببینید که بیشترین اخبار فساد مربوط به مجموعه‌هایی است که بیشترین استعلامات را دارا هستند. راهکار استعلام نیست، #شفاف_سازی است.

​​