تلفن همراه

جهرمی: حذف آبونمان از قبض مخابرات توسعه را محدود می کند

منبع: ایرنا
حذف آبونمان از قبض های تلفن ثابت گرچه الزامی است و باید اجرا شود اما اجرای آن به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در شرایط کنونی مانع توسعه است.
 
«محمد جواد آذری جهرمی» روز دوشنبه در حاشیه همایش کاربرد فناوری اطلاعات در صنعت آب و برق در جمع خبرنگاران افزود: اتخاذ تصمیم درباره حذف آبونمان بدون نظرخواهی از کارشنان این بخش انجام شده است، در حالی که می توانست از روش هایی موثرتر استفاده کرد.
وی افزود: وزارت ارتباطات مصمم به اجرای این قانون( حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت) است، فرآیند اداری آن موجب طولانی شدن مدت زمان اجرای آن شده است.
آذری جهرمی خاطرنشان ساخت: حذف آبونمان بر روی درآمد های شرکت های مخابراتی تاثیرمنفی دارد، آنهم درشرایطی که به صورت سرسام آور هزینه ها بالا رفته است.
وزیر ارتباطات این راهم گفت که شرکت مخابرات بخشی از تجهیزات مورد نیاز را به قیمت یکصد و 50 میلیون دلارخریداری کرده، اما به دلیل تامین نشدن ارز دولتی در آن زمان، اکنون بایدهزینه بیشتری برای ترخیص بدهد.
به گفته وی، هزینه های توسعه شبکه درکشور بالا رفته است، هرچند ظاهر حکم به نفع مردم است، اما باتوجه اینکه توسعه را به تاخیر می اندازد، شرکت ها تحت فشار قرار خواهند گرفت.
آذری جهرمی افزود: اثر اجرای این حکم در نهایت فشار به کارکنان این شرکت ها است، زیرا اجازه پرداخت حقوق را نمی دهد و باعث نارضایتی می شود.
وزیر ارتباطات گفت: نامه ای به مرجع مربوط داده شده تا زمان بیشتری در نظر گرفته شود، اما براساس قانون این موضوع انجام خواهد شد.
 
**تعلل در تحول دیجیتال به زیان کشور 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحول دیجیتال و توسعه اقتصاد دیجیتال را از ضروریات و تعلل در آن را به ضرر کشور دانست.
«محمد جواد آذری جهرمی» در این همایش گفت: نبود برنامه ریزی برای تحقق تحول دیجیتال، منافع اقتصادی و بازار کشور را در اختیار دیگران قرار می دهد.
وی آثار اقتصادی نداشتن برنامه و تعلل در اقتصاد دیجیتال را به زیان کشور دانست و افزود: پایه های تحول دیجیتال را داده های بزرگ، اینترنت اشیا و پردازش ها تشکیل می دهد که اکنون در کشور موجود است.
وزیر ارتباطات با بیان اینکه ظرفیت لازم برای توسعه تحول دیجیتال در کشور وجود دارد، اما نبود برنامه مشکل اصلی در این بخش است، درحالی که تدوین برنامه وظیفه حاکمیت است و دولت برای تدوین برنامه ای جامع در این ارتباط تلاش می کند.
آذری جهرمی گفت: اکنون سند تحول دیجیتال در بخش نیرو تدوین شده و مهمترین مسئله ای که در این بخش با آن روبرو شده ایم، تدوین نشدن یک مدل خوب اقتصادی است.
به گفته وزیر ارتباطات، سالها مسئله هوشمندسازی کنتورها مطرح است، اما روشن نبودن تامین کننده منابع مالی، آن مانع از اجرا شده و بر ضرورت تدوین یک مدل موفق اقتصادی تاکید کرد.
آذری جهرمی گفت: پس از تدوین مدل موفق اقتصادی وزارت نیرو، باید زمینه را برای حضور جدی تر بخش خصوصی فراهم ساخت و در واقع وزارت نیرو نباید به فعال سازی یک پیمانکار در این بخش بسنده کند، بلکه باید اجازه دهد همه فعالان بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد شوند.
آذری جهرمی خواستار منع ورود کالاهای خارجی منجمله چینی به این بخش شد، مگر در مواقعی که توان تولید داخلی نباشد.
وزیرارتباطات گفت: اکنون به دلیل گرانی نرخ ارز، پروژه های ارتباطات ثابت به خصوص توسعه فیبرنوری با نداشتن توجیه اقتصادی روبرو شده که بر همین اساس برنامه ای تدوین و به ستاد اقتصاد مقاومتی ارسال شده، ضمن آنکه از توان مجلس شورای اسلامی نیز استفاده خواهد شد.
آذری جهرمی خواستار تدوین برنامه ای شد تا براساس آن امکان استفاده از ظرفیت های وزارت نیرو برای توسعه فیبر نوری در کشور استفاده شود و عمده نگرانی اکنون مصرف آب در بخش کشاورزی است که در توافق نامه ای با وزارت جهاد کشاورزی تلاش بر هوشمند سازی این بخش شده است.

​​