تلفن همراه

در راستای صحبت های وزیر ارتباطات ایرانسل شفاف‌سازی سرویس‌های ارزش افزوده را کلید زد

اپراتور ایرانسل در راستای صحبت های وزیر ارتباطات اقدام به شفاف سازی سرویس های خدمات ارزش افزوده کرد.
 
به گزارش ایلنا، بعد از شکایت های مردم از اقدامات دولت در راستای مدیریت خدمات ارزش افزوده وزیر ارتباطات با حضور در صداوسیما خبر از اقدام اپراتورها در این زمینه داد.
 
بعد از صحبت های وزیر ارتباطات یکی از اپراتورها در همین راستا اقدام به اطلاع رسانی در بحث شفاف سازی فعالیت سرویس‌های خدمات ارزش افزوده کرد و با ارسال پیامکی به مشترکان خود این موضوع را اثبات کرد.
 
مشترکان ایرانسل که همواره یکی از دغدغه های آنان هزینه های جبران ناپذیر خدمات ارزش افزوده بوده با این اطلاع رسانی می توانند مانع از پرداخت هزینه های اضافی شوند.
 
از آن جایی که طرفداران ایرانسل نگاه ویژه ای به فعالیت های فرهنگی این اپراتور دارند و دقیق و منظم فعالیت آن را رصد می کنند، این انتظار را دارند تا ایرانسل در زمینه شفاف سازی همواره جز پیشگامان باشد.
 
همچنین امید می رود این اطلاع رسانی از ایرانسل در راستای شفاف سازی ادامه دار باشد و اینگونه در ذهن ها متبادر نشود که این اپراتور بصرف موج آفرینی و استفاده از تبلیغات رسانه ای نسبت به این مورد اقدام نموده است. بدین گونه مشترکان شاهد گام های مهم بعدی ایرانسل در بخش شفاف سازی فعالیت های خدماتی خواهند بود.
 
 

​​