بازار سرمایه

علی صحرایی مدیرعامل بورس تهران شد

منبع: بورس نیوز
"علی صحرایی" ناظر با سابقه بازار سرمایه جایگزین دکتر قالیباف مدیر عامل شرکت بورس شد.
 
مدیرعامل شرکت بورس اوراق بهادار تهران پس از يك دهه تغییر کرد.
علی صحرایی معاون فعلي عملیات و بازار بورس تهران مدیرعامل جدید شركت بورس تهران شد.

​​