تلفن همراه

جدول: تعرفه مکالمه سیمکارت‌های دائمی و اعتباری همراه اول و ایرانسل از امروز چه تغییری کردند؟

iran GSM operator tariff change compare table.png


​​