تلفن همراه

تماشاکنید: توضیحات وزیر ارتباطات در خصوص کلاهبرداری 22میلیارد تومانی CPها و افزایش نرخ مکالمات اپراتورها


​​