تلفن همراه

فهرست نشست‌های تخصصی نمایشگاه ایران تلکام 2018

نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام 2018) از 11 لغایت 14 مهرماه و با حضور بیش از 250 شرکت داخلی و خارجی در فضائی به وسعت 32 هزار مترمربع برپا خواهد بود.
 
 
برنامه‌ی نشست های تخصصی نمایشگاه ایران تلکام 2018 به شرح ذیل است:
 
نشست ۱ : اینترنت اشیاء و فرصت ها، روز چهارشنبه ۱۱مهر ساعت ۱۵ تا ۱۶/۳۰،
 
مدیر پنل روحانی نژاد، اعضای پنل رادیوم، فتوت احمدی (سندیکا)، نماینده سازمان تنظیم، نماینده سازمان نصر، محمد جابری (شرکت تولیدی).
 
نشست ۲ : بازآفرینی صنایع ICT ، روز پنجشنبه ۱۲ مهر ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۲،
 
مدیر پنل فرامرز رستگار، اعضای پنل جهانگرد، خوانساری، قنبری، میرنژاد (وزارت صنعت)، فقیهی (معاونت علمی).
 
نشست ۳ : توسعه ارتباطات ثابت، فرصت‌ها و چالش‌ها، جمعه ۱۳ مهر ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۲،
 
مدیر پنل فلاح جوشقانی، اعضای پنل سیدمجید صدری، عباسی شاهکوه، نماینده سندیکا، نماینده سازمان نصر.
 
نشست ۴: فرصت های سرمایه گذاری، شنبه ۱۴ مهر ساعت ۱۰/۳۰ تا ۱۲،
 
مدیر پنل بنابی، اعضای پنل جهانگرد، زرندی، زرنوخی (انجمن VC)، نماینده سندیکا، نماینده سازمان نصر.

​​