فناوری اطلاعات

خودداری برخی دستگاه ها از اتصال به سامانه‌ها باید جرم تلقی شود

منبع: مهر
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: برخی دستگاههای دولتی از اتصال به سامانه ها خودداری می کنند، این در حالی است که اتصال به سامانه ها از فساد می کاهد.
 
محمد جهرمی امروز در مراسم رونمایی از منظومه سامانه های تجارت ایران با بیان اینکه برخی دستگاه های دولتی از جمله نیروی انتظامی که از پایه های اساس مبارزه با قاچاق هستند، از اتصال به زیر سامانه ها به دلایل مختلف خودداری می کنند، گفت: همچنان دیده می شود که برخی از دستگاه های دولتی از اتصال به زیر سامانه ها خودداری می کنند در حالی که اتصال به این زیر سامانه ها از روال فساد می کاهد.  
 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: ما حتما به عنوان یک دستور حاکمیتی و یک مسوول دولتی پافشاری به اتصال دستگاه ها به یکدیگر داریم و دلیلی برای نگهداری اطلاعات توسط دستگاه ها وجود ندارد؛ بر این اساس نگهداشت اطلاعات باید به عنوان یک فساد معرفی شود و اگر بخواهیم جرم انگاری کنیم، باید نگه‌داشت اطلاعات و عدم تبادل اطلاعات را به عنوان جرم در نظر بگیریم.
 
وی تصریح کرد:بزرگترین جرم که عامل بسیاری از جرم های دیگر است همین موضوع نگه‌داشت اطلاعات نزد دستگاه ها و عدم اتصال به سامانه ها است که باید به صورت جدی پیگیری شود.  

​​