تلفن همراه

ستاد اجرایی فرمان امام خرید رایتل را تکذیب کرد

موضوع خریداری سهام شرکت رایتل در زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) توسط ستاد اجرایی فرمان امام تکذیب شد.
 
مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی ستاد اجرایی فرمان امام، پیرو انتشار اخباری مبنی بر واگذاری سهام شرکت رایتل به ستاد اجرایی فرمان امام، اعلام کرد این ستاد هیچگونه برنامه و مذاکره ای به منظور خرید سهام یا در اختیار گرفتن مالکیت شرکت رایتل ندارد و اخبار مرتبط با این موضوع اساسا تکذیب می شود.

​​