تلفن همراه

لزوم تعیین تکلیف دولت برای دریافت ارز شرکت های فاوا

 
 
 
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: در گذشته استفاده از درآمدهای وزارت ارتباطات را برای توسعه این بخش تسهیل کردیم اما بخش خصوصی در این چند ماه دچار مشکل شده و تامین ارز مورد نیاز آنها باید تعیین تکلیف شود. اکنون مشخص نیست تامین ارز این شرکت ها باید با چه قیمتی انجام شود و دولت باید در این زمینه تعیین تکلیف کند.
 
 
رمضانعلی سبحانی فر در افتتاحیه نوزدهمین نمایشگاه تلکام متذکر شد: امروز تکنولوژی در تمام امور زندگی ما وارد شده و به تدریج جای فضای فیزیکی را پر می کند برهمین اساس هر روز با نیازمندی های جدید در این عرصه مواجه می شویم و بر همین اساس لازم است ضوابط و مقررات جدید متناسب با توسعه این توانمندی ها تدوین شود.
 
وی ادامه داد:ما باید تلاش کنیم نیازمندی های جامعه را پاسخ دهیم.اینکه امروز بیش از ۲۰ محصول جدید رونمایی می شود جای تبریک دارد.این ظرفیت با تکیه بر توان داخلی ایجاد شده و باید تلاش کنیم تجربیات مختلف در کنار هم قرار گیرند تا بتوانیم نیازهای جامعه را با تکیه بر توان داخل پاسخ دهیم.
 
این نماینده مجلس همچنین به لزوم بهره گیری بیشتر از دولت الکترونیک تاکید و اظهار کرد: به دستگاه های اجرایی مختلف تاکید کرده ایم که باید بر بستر دولت الکترونیک قرار گیرند.
 
وی با اشاره به امضاهای طلایی گفت: فسادهای اداری به این طریق ایجاد می شود اما اگر این دستگاه ها الکترونیک بود قطعا اتفاقاتی مشابه آنچه در عرصه خودرو اتفاق افتاد رخ نمیداد.
 
سبحانی فر یادآور شد:البته ممکن است در این مسیر برخی مشکلات قانونی هم داشته باشیم اما باید استفاده از خدمات دولت الکترونیک افزایش یابد. امروز سامانه تجارت الکترونیک باید از گذشته فعالتر باشد.

​​