فناوری اطلاعات

مهدی محمدی عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران شد

محمد جواد آذری جهرمی طی حکمی، مهدی محمدی را به عنوان عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران منصوب کرد.
 
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، مهدی محمدی عضو هيات علمي دانشگاه تهران است و دكتري مديريت تكنولوژي از دانشگاه علامه طباطبايي دارد . ریاست مرکز پژوهش های کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ریاست کميته علمي و هماهنگ‌کننده تدوين گزارش بين‌المللي سياست‌گذاري علم، فناوري و نوآوري ايران با همکاري کنفرانس توسعه و تجارت سازمان ملل (UNCTAD) و عضویت در کميته علمي پروژه مشترک اتحاديه اروپا در زمينه تبادل تجربيات سياست‌گذاري علم و فناوري و نوآوري در کشورهاي حاشيه درياي مديترانه (Med-Spring/MERID) از جمله سوابق علمی و بین المللی وی محسوب می شود.
 
مدیر کل نوآوری و تجاری سازی مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران، دبیری کمیته متنوع سازی اکوسیستم استارتاپی کشور در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و ریاست دبيرخانه پيمايش نوآوري ملي در معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري از دیگر سوابق اجرایی مهدی محمدی محسوب می شود.
 
پیش از این،  سید احمد طباطبایی عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران بود که در سال های گذشته پشتیبان فعالیت‌های سازمان بود و با راهبری موضوعات مختلف، زمینه ساز ارتقاء جایگاه سازمانی را فراهم آورد.
سید احمد طباطبایی علاوه بر فعالیت به عنوان عضو هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات، در عرصه دیگر نیز فعالیت دارد. وی علاوه بر سرپرستی پایگاه بسیج سازمان فناوری اطلاعات، جانشین شورای فرهنگی این سازمان و هچنین رئیس شعبه بدوی شماره 4 رسیدگی به تخلفات کارکنان سازمان های تابعه وزارت ارتباطات و فناروی اطلاعات نیز محسوب می شود.

​​