تلفن همراه

3 مرکز مخابراتی توسعه می یابد

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مراکز مخابراتی پاسداران، سیدالشهدا، (ع)، شهید سعادتمند از امروز، 17 مهرماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات پاسداران با پیش شماره های 2254 الی 2259، 2276 الی 2279، 2665 در محدوده بنی فاطمه، افشاری، گلستان سوم، چهارم و پنجم و در مرکز مخابرات سید الشهداء(ع) با پیش شماره های 5600، 5601، 5607 الی 5609، 5513، 5514، 5517، 5570 الی 5579 در محدوده خیابان های ابوذر، قدرتی، عیوض خانی، رحیم فتحی، کوچه اکبر عینعلی به مدت 48 ساعت و در مرکز مخابرات شهید سعادتمند با پیش شماره 4429 در محدوده اتوبان شهید همت، اتوبان شیخ فضل ا... نوری، شهید اشرفی اصفهانی، محمد علی جناح، حاجی پورامیر، سرسبز به مدت 3 روز با اختلال همراه است.  

​​