رگولاتوری

آغاز فعالیت تجاری اپراتورهای پستی تا یک ماه آینده

معاون پستی رگولاتوری از آغاز فعالیت تجاری اپراتورهای خصوصی پست در چارچوب پروانه اعطا شده به آنها تا یکماه آینده خبر داد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مجتبی نصیری گفت: دو اپراتور ترن پارت تیپاکس و شرکت پست پیشگامان بادپا پس از دریافت پروانه، در سه حوزه ایجاد زیرساخت‌های لازم، شبکه توزیع و سامانه‌های نظارتی در چارچوب پروانه و الزامات رگولاتوری اقدامات لازم را انجام داده‌اند و تا یکماه آینده سرویسهای پستی خود را در قالب اپراتورهای خصوصی این حوزه ارایه می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه این اپراتورها متعهد هستند در سال اول در ده مرکز استان فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کنند، عنوان کرد: در حال حاضر گردش مالی بخش پست کشور حدود ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد ریال است که با حضور اپراتورهای خصوصی در بخش ارتباطات کشور این بازار در سال پنجم فعالیت، به حدود ۶۳ هزار میلیارد ریال می‌رسد.
نصیری افزود: پروانه اپراتورهای پستی به منظور ایجاد رقابت و توسعه در بخش پست و ساماندهی فعالیتهای پستی در کشور ارایه شده است که در پی آن مردم حق انتخاب بیشتری در حوزه سرویسهای پستی داشته و نظارت بر کیفیت خدمات و پاسخگوئی به شکایات مردم در این حوزه نیز برای رگولاتوری فراهم می‌شود.
 

​​