ذوالفقاریان معاون طرح و برنامه ایران کیش شد

مهرداد ذوالفقاریان به عنوان معاون طرح و برنامه شرکت ایران کیش منصوب شد.
 
 
طی حکمی از سوی صادق فرامرزی مدیر عامل شرکت کارت اعتباری ایران کیش، مهرداد ذوالفقاریان به عنوان معاون طرح و برنامه این شرکت منصوب شد.
 
ذو الفقاریان مدیر عامل سابق فن آوا کارت است که ریاست شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران و مدیر عاملی شرکت ثنارایانه را نیز در کارنامه خود دارد.

​​