فناوری اطلاعات

‫ هشدار در خصوص آسیب پذیری خطرناک در روترهای میکروتیک

محققان امنیت سایبری مرکز Tenable #‫آسیب پذیری جدیدی از نوع RCE همراه با کد PoC آن بر روی روترهای #‫MikroTik کشف کرده اند. این آسیب پذیری بر روی یک آسیب پذیری قدیمی تر که از نوع Directory Traversal که در ماه آپریل امسال گزارش شده و Patch شده بوده کشف شده است. این آسیب پذیری که قبلا با شماره شناسایی CVE-2018-14847 معرفی شده است دارای درجه بندی Medium بوده، اما اکنون توسط تکنیک جدیدی که برای استفاده از این آسیب پذیری مورد استفاده قرار گرفته به سطح درجه بندی Critical ارتقا یافته است و دلیل آن امکان اجرای کدهای مخرب از راه دور بر روی روتر میکروتیک آسیب پذیر می باشد و نفوذگر می تواند دسترسی root shell روتر قربانی را در اختیار بگیرد. 
این آسیب پذیری توانایی دور زدن Authentication ورود به سیستم عامل روتر را دارا می باشد که این عملیات توسط اعمال تغییر بر روی یک بایت از فایل مربوط به Session ID کاربران مجاز سیستم عامل روتر اتفاق می افتد. Exploit موفق نوشته شده برای این آسیب پذیری که با نام By the Way توسط Jacob Baines از تیم تحقیقاتی مرکز Tenable منتشر شده است در ابتدا توسط آسیب پذیری Directory Traversal اعتبارنامه مربوط به ورود کاربر Root را از فایل Database موجود بر روی روتر به سرقت می برد و با جایگزین کردن آن توسط یک فایل جدید، دسترسی از راه دور خود را بر روی روتر قربانی فراهم می آورد. 
به عبارت دیگر می توان گفت که توسط این آسیب پذیری بسیار خطرناک، نفوذگر پس از دسترسی به سیستم عامل روتر قربانی، توانایی اجرای Payload های مخرب و یا اعمال تغییر بر روی config روتر جهت دور زدن یا غیرفعال کردن Firewall آن را خواهد داشت. در کنار این آسیب پذیری، مرکز Tenable آسیب پذیری های دیگری از روترهای میکروتیک را هم منتشر کرده است که لیست آن را در ادامه مشاهده می فرمائید:
 
 
این آسیب پذیری ها، سیستم عامل RouterOSنسخه های قبل از 6.42.7و نسخه 6.40.9را تحت تاثیر خود قرار می دهد. بر اساس توضیحات منتشر شده توسط مرکز Tenable، حدود 70 درصد از روترهای فعلی میکروتیک، دارای این آسیب پذیری هستند. توصیه اکید به مدیران شبکه می شود که سیستم عامل روترهای میکروتیک خود را به روز رسانی کنند، دسترسی Telnetرا بر روی روترهای خود غیرفعال کنند و همچنین گذرواژه های مدیریتی را بر روی روترهای خود تعویض نمایند.
 

​​