فناوری اطلاعات

خرم آبادی معاون نظارت بر دادسراها شد

منبع: مهر
عبدالصمد خرم آبادی با حکم دادستان کل کشور، معاون نظارت بر دادسراها شد.
 
حجت الاسلام محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در احکامی جداگانه جاویدنیا را به سمت سرپرست جدید معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور و عبدالصمد خرم آبادی را به عنوان معاون جدید نظارت بر دادسراها منصوب کرد.
 
پیش از این خرم آبادی معاون فضای مجازی دادستان کل کشور و فیروزی معاون نظارت بر دادسراها بودند.

​​