فناوری اطلاعات

تصویب و ابلاغ دوره‌های آموزشی پایه امنیت برای کارکنان دستگاه‌های اجرایی

نظر به اهميت موضوع آموزش كاركنان دستگاه‌هاي اجرايي و به منظور جلوگيري از خسارات ناشي از عدم آگاهي و دانش كافي در حوزه امنيت فناوري اطلاعات، پروژه آموزش پايه امنيت براي كاركنان دستگاه‌‌هاي اجرايي در معاونت امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات اجرا شد.
 
به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران، پس از تدوين طرح آموزش مرتبط، محتواهاي آموزشي دو دوره آموزشی« بنیان مدیریت امنیت اطلاعات( بما)» و« امنیت کاربری فناوری اطلاعات( اکفا)» برای مدیران حرفه‌ای و عموم کارکنان دولت تهيه شد.
 
سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در طرح بازنگري دوره‌هاي آموزشي، مطابق بخشنامه مربوطه، دوره های آموزشی موردنظر را نیمه مهرماه گذشته تصويب و برای اجرا به کلیه دستگاه‌های اجرایی كشور ابلاغ کرد.
 
در اين خصوص لازم است دستگاه‌هاي اجرايي پس از پيش‌بيني در كليات برنامه‌هاي آموزشي سالانه، بر اساس نظام آموزشي كارمندان دولت نسبت به برنامه‌ريزي و اجراي آنها اقدام کنند.
 

​​