فناوری اطلاعات

نادری منش عضو غیرموظف هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران شد

محسن نادری منش از سوی وزیر ارتباطات و فناوری به عنوان «عضو غیرموظف هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب شد.
 
 
 به گزارش روابط عمومی سازمان فناوری اطلاعات ایران ، با حکم محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات محسن نادری منش به سمت «عضو غیرموظف هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب شد.
 
در این حکم آمده است: نظر به شایستگی و تجارب ارزشمندتان در امور مدیریتی و به استناد ماده (15) اساسنامه سازمان فناوری اطلاعات ایران، جناب عالی را به مدت دو سال به سمت «عضو غیرموظف هیئت عامل سازمان فناوری اطلاعات ایران» منصوب می نمایم.
 
امید است با اتکال به قادر متعال و رعایت اخلاق و تقوای الهی و با جدیت و تلاش وافر خدمتگزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی و مردم سرافراز  ایران را سرلوحه کار خود قرار داده و در چارچوب اساسنامه، ضوابط و مقررات مربوطه جهت تحقق اهداف دولت تدبیر و امید موفق باشید.
 

​​