بازار سرمایه

کارنامه ۹ ماهه امیدوارکننده از سامان پرداخت در بورس

منبع: بورس نیوز
سود عملیاتی شرکت با بیش از 17 درصد افزایش نسبت به سال گذشته به 1 هزار و 522 میلیارد ریال رسیده است که ناشی از بهبود عملکرد این شرکت در این مدت بوده است.
 
شرکت سامان پرداخت کیش بر اساس گزارش 9 ماهه عملکرد خود و بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی نشده، موفق به کسب سود خالص 1 هزار و 512 میلیارد ریال سود خالص گردیده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل بیش از 44 درصد افزایش داشته است. سود هر سهم محقق شده 840 ریال در این دوره بوده است.
 

​​