رگولاتوری

ساختار سازمانی رگولاتوری ایران تغییر می‌کند!

 
 
خبرهای جدید حکایت از تغییرات ساختاری در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی(رگولاتوری) به عنوان بازوی نظارتی و تنظیم مقررات بازار وزارت ارتباطات و فناوری‌ اطلاعات دارد. شنیده‌های پیوست نشان می‌دهد که تغییرات ساختاری در این سازمان با تغییر کلی چارت سازمانی این نهاد و به منظور کاهش پست‌، چابکسازی سازمانی و مناسب‌سازی وظایف رگولاتوری کلید خورد است.
 
بر این اساس در چارت سازمانی جدید رگولاتوری معاونت “امور پستی” به عنوان “معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات” تغییر نام داده و قرار است «مجید حقی» این سمت را عهده‌ دار باشد. حقی هم‌اکنون معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری است. همچنین معاونت “امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات” از ۴ اداره کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناری اطلاعات، دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات، دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات و اداره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده تشکیل خواهد شد. براساس شنیده‌ها قرار است «محمد امامی» به عنوان مدیر “ادره کل حفاظت از حقوق مصرف‌کننده” انتخاب شود. امامی در حال حاضر مدیر کل دفتر نظارت بر سرویس‌های ارتباطی رگولاتوری را بر عهده دارد.
 
در ادامه این تغییرات و با توجه به چارت جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نظر می‌رسد “معاونت بررسی‌های فنی و صدور پروانه” به “معاونت امور رادیویی” تغییر نام داده و براساس شنیده‌ها یکی از گزینه‌ها برای در اختیار گرفتن این معاونت «عظیم فرد» است که در حال حاضر “مدیر کل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی” را عهده‌ دار است.  معاونت امور رادیویی در چارت جدید سازمانی رگولاتوری از اداره کل صدور پروانه سرویس‌های رادیویی، دفتر نظارت بر طیف و اداره کل استاندارد و تایید نمونه تشکیل خواهد شد.
 
چارت سازمانی جدید رگولاتوری همچنین نشان از ایجاد یک معاونت جدید به عنوان “معاونت راهبردی و توسعه بازار” می‌دهد که براساس اطلاعات رسیده به پیوست، قرار است «نسترن محسنی» عهده داره این سمت باشد. محسنی معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه رگولاتوری را بر عهده دارد. در معاونت راهبردی و توسعه بازار دفتر بررسی‌های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی، دفتر برنامه‌ریزی، بودجه و کنترل برنامه ها و همچنین دفتر سازمان‌های تخصصی بین‌المللی قرار دارد.
 
چارت سازمانی فعلی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به زودی با تغییرات جدی همراه خواهد شد: 
 
rego.png

​​