بازار سرمایه

عضویت سیدمجید صدری در شرکت‌های زیرمجموعه شستا تکذیب شد

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در شرکت‌های زیرمجموعه شستا مسئولیتی به عهده ندارد.
 
روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: نام سیدمجید صدری به ‌اشتباه در لیست اسامی اعضاء هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر شد که بدین‌وسیله تکذیب می‌شود.
 
بنابراین گزارش، لیست منتشرشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قدیمی است و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در حال حاضر هیچ مسئولیت موظف یا غیرموظفی در شرکت‌های زیرمجموعه شستا به عهده ندارد.
 

​​