فناوری اطلاعات

فراخوان شرکت زیرساخت برای استخدام نیروی متخصص و مدیریتی

شركت ارتباطات زیرساخت در راستای اجرای اهداف و چشم انداز سازمانی خود و پیرو سیاست های ابلاغی از سوی مراجع قانونی و تأكیدات مقام عالی وزارت مبنی بر رعایت شایسته سالاری در انتخاب و انتصاب مدیران ، در نظر دارد از بین نیروهای متعهد، متخصص و توانمند و با رعایت شرایط و ضوابط زیر اقدام به بكارگیری نیرو برای پست مدیركل پشتیبانی فنی و راه اندازی نماید.
 
شرایط و ضوابط موردنیاز برای متقاضیان پست مدیرکل پشتیبانی فنی و راه اندازی
 
كارمند رسمی یا پیمانی شركت یا یكی از دستگاه های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یا كارمند قرارداد كارمعین شركت
داشتن مدرک تحصیلی حداقل كارشناسی در رشته های تحصیلی گرایشهای برق و مخابرات یا كامپیوتر
داشتن حداقل 6 سال سابقه خدمت دولتی
تبصره 1- برای كاركنان زن و كارمندان دارای حداكثر 45 سال سن و كمتر از 15 سال خدمت حداقل سابقه خدمت مورد نیاز 4 سال می باشد.
 
داشتن حداقل 3 سال سابقه خدمت در سطح پست سازمانی رئیس اداره / رئیس گروه یا بالاتر
تبصره 2- برای كاركنان زن و كارمندان دارای حداكثر 45 سال سن و كمتر از 15 سال خدمت حداقل سابقه مورد نیاز 2 سال می باشد.
نمره ارزشیابی سال گذشته حداقل 85 % امتیاز
مدیركل پشتیبانی فنی و راه اندازی از بین پنج نفر اولی كه بیشترین امتیاز را از جدول ذیل كسب نمایند توسط كمیته انتخاب و انتصاب مدیران شركت انتخاب می گردد.
معیارهای عمومی
 
* نظر مدیرمربوطه درخصوص ویژگی هایی مانند: توانایی های مدیریتی ، ارتباطی و مشارکت در اجرای طرحها و پروژه های شرکت می باشد.
 
 ** منظور از سوابق تحقیقاتی سوابقی از قبیل : تالیف، ترجمه، طرح ارزنده و ثبت اختراع می باشد.
 
- از نتایج حاصل از این فراخوان در صورت نیاز برای سایر پستهای مدیریتی شركت نیز استفاده خواهدشد.
 
- متقاضیان می توانند فایل ضمیمه را تكمیل و بهمراه رزومه خود، تا پایان وقت اداری روز یكشنبه مورخ 20/8/97 به دفتر مدیرعامل ، روابط عمومی و اموربین الملل (آقای محمدیاری شماره تماس88112731) ارسال و یا تحویل نمایند.
جزییات بیشتر از طریق این لینک در دسترس است.

​​