برای اولین بار توسط ایستنا منتشر می‌شود

چارت سازمانی رگولاتوری ایران چه تغییری کرد؟

صبح امروز، آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، برای نخستین بار خبر از انتصاب معاونان و مدیران کل جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و تغییر ساختار سازمانی رگولاتوری ایران داد.
 
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، براساس این تغییرات، ساختار اصلی سازمانی رگولاتوری ICT ایران از چهار معاونت سابق معاونت امور پستی، معاونت توسعه  مدیریت و امور منابع، معاونت بررسی های فنی و صدور پروانه و معاونت نظارت و اعمال مقررات، به چهار معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات، معاونت امور رادیویی، معاونت راهبردی و توسعه بازار و معاونت توسعه و مدیریت منابع تغییر یافت.
 
در ساختار جدید اداره کل صدور پروانه خدمات پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات از معاونت سابق صدور پروانه و بررسی های فنی و اقتصادی به معاونت جدید التاسیس امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات و اداره دفتر بررسی های فنی و اقتصادی و مدیریت راهبردی این معاونت به معاونت تازه تاسیس راهبردی و توسعه بازار که هنوز معاون وی معرفی نشده، منتقل شده است.
 
همچنین ادارات کل نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات و سرویس های ارتباطی با یکدیگر ادغام و تحت عنوان دفتر نظارت بر خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در زیر معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات در قالب یک اداره کل واحد ایجاد شده اند. البته اداره کل حفاظت از حقوق مصرف کننده هم به موازات در همین ساختار ایجاد شده است.
معاونت سابق پستی هم به دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات در زیر مجموعه معاونت امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات تغییر کرده است.
 
در چارت جدید رگولاتوری، معاونت تازه تاسیس امور رادیویی هم "اداره صدور پروانه سرویس های رادیویی" از ذیل معاونت سابق صدور پروانه و بررسی های فنی به اداره کل صدور پروانه سرویس های رادیویی جابجا شده است. دفتر نظارت بر سرویس های رادیویی هم از زیر معاونت سابق نظات و اعمال مقررات، تحت عنوان نظارت بر طیف به معاونت امور رادیویی منتقل شده است.اداره کل تدوین استاندارد و تایید نمونه معاونت سابق صدور پروانه هم، تحت عنوان اداره کل استاندارد و تایید نمونه به این معاونت تازه تاسیس منتقل شده است.
 
دفتر بررسی های فنی و اقتصادی معاونت سابق صدور پروانه هم به همراه دفتر برنامه ریزی بودجه و کنترل برنامه های که پیش از این در زیرمجموعه معاونت توسعه مدیریت و امور منابع فعالیت میکرد به همراه دفتر سازمان های تخصصی بین المللی که پیش از این مستقیما زیرمجموعه ریاست سازمان به حساب می آمد، به معاونت تازه تاسیس راهبردی و توسعه بازار سازمان تنظیم مقررات سپرده شده اند.
 
از سوی دیگر معاونت سابق توسعه مدیریت و امور منابع با تغییر نام به معاونت توسعه و مدیریت منابع مسئولیت مدیریت اداره کل منابع انسانی و پشتیبانی، اداره کل امور مالی و ذیحسابی و همچنین دفتر تازه تاسیس معماری سازمانی و هوشمندسازی را بر عهده خواهد داشت.
 
شماتیک این چارت سازمانی جدید به همراه چارت قبلی، در زیر و برای نخستین بار توسط ایستنا منتشر میشود: 
 
 
NewChart.png
oldchart.png
به گزارش خبرنگار آژانس خبری فناوری اطلاعات و ارتباطات (ایستنا)، براساس این تغییرات، نسترن محسنی که پیش از این معاونت "بررسی های فنی و صدور پروانه" سازمان را بر عهده داشت بعنوان "معاون امور رادیویی" و مجید حقی که پیش از این معاون "نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات و ارتباطات" بود به عنوان "معاون امور پستی، ارتباطی و فناوری اطلاعات" رگولاتوری منصوب شد. از سوی دیگر، امید رجبی، مدیرکل سابق صدور پروانه رگولاتوری به عنوان مدیرکل دفتر معماری سازمانی و هوشمندسازی رگولاتوری و سید محمد امامی، مدیرکل سابق نظارت بر خدمات ارتباطی نیز به عنوان مدیرکل حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و شهرام حی شاد به عنوان مدیرکل دفتر نظارت بر خدمات پستی و دفاتر پیشخوان خدمات سازمان تنظیم مقررات منصوب شدند. همچنین با انتصاب امید رجبی به عنوان مدیرکل دفتر معماری سازمانی و هوشمندسازی رگولاتوری، مهرداد ویسی، مدیرکل سابق نظارت بر سرویس های فناوری اطلاعات به عنوان جایگزین وی، مدیرکل صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات شد. همچنین با ادغام ادارات کل نظارت بر خدمات ارتباطی و نظارت بر خدمات فناوری اطلاعات، وحید مختاری -مدیرکل سابق منطقه شمال سازمان- بعنوان مدیر کل دفتر نظارت برخدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات منصوب شد.
 
پیش از این، مسعود همدانلو نیز به عنوان قائم مقام رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در امور هماهنگی، همایون علی حسینی به عنوان معاون توسعه مدیریت و امور منابع رگولاتوری منصوب شده بودند. در چارت جدید سازمان، معاونت نوظهور دیگری با عنوان "معاونت راهبردی و توسعه بازار" پیشبینی شده که هنوز فردی برای تصدی این سمت منصوب نشده است. 
 
regmanagerlist.jpg
 

​​