باندپهن

کلیات برنامه و بودجه سال آینده شرکت ارتباطات زیرساخت تصویب شد

مجمع عمومی شرکت ارتباطات زیرساخت امروز برگزار شد و اعضا کلیات برنامه و بودجه شرکت ارتباطات زیرساخت را برای سال آینده تصویب کردند.
 
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور سیروس موثقی معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، نمایندگان سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت دفاع پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی، صبح امروز (یکشنبه) برای بررسی بودجه پیشنهادی سال 1398 شرکت ارتباطات زیرساخت با حضور تمامی اعضای مجمع این شرکت تشکیل شد.
 
در ابتدای جلسه معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رییس مجمع با توجه به اهداف شرکت از اعضای مجمع درخواست تطابق سرمایه گذاری ها با درآمدها متناسب با اهداف پیشنهادی کرد.
 
معاون برنامه ریزی شرکت ارتباطات زیرساخت به نیابت از رییس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت ارتباطات زیرساخت، به بیان برنامه ها و بودجه پیشنهادی سال آینده این شرکت با هدف تحقق و تامین زیرساخت های اصلی شبکه ملی اطلاعات و کسب سهم مناسب از ارتباطات منطقه ای پرداخت.
 
در ادامه این جلسه اعضای مجمع ضمن تصویب کلیات برنامه و بودجه، مقرر کردند جزییات درآمد و هزینه با رعایت بخشنامه بودجه سال 1398 تنظیم و در سامانه مربوط به سازمان برنامه و بودجه کشور درج شود.

​​