جهرمی: با بزرگداشت بزرگانمان؛ بزرگ می‌شویم

 

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات هدف از تدوین و انتشار تاریخ شفاهی این وزارتخانه را گردآوری و تدوین اقدامات، دستاوردها و خون دلهایی دانست که طی چهل سال گذشته و در دوره های مختلف برای برقراری ارتباطات کشیده شده و گفت: با بزرگداشت، بزرگان مان بزرگ می شویم و با ارتباط بی واسطه با پیشکسوتان، تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه، تدوین و تبدیل به مستندات قابل استفاده خواهد شد.
 
 
محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در جلسه هماهنگی با مدیران پیشکسوت حوزه ارتباطات که برای تهیه و تدوین تاریخ شفاهی برگزار شد، با اشاره به فرهنگ ناپسند محکوم کردن اقدامات پیشینیان در هر دوره مدیریتی، گفت: با بزرگداشت، بزرگان مان بزرگ می شویم بنابراین باتوجه به دغدغه ای که از قبل داشتم و اقدامات ارزنده در گذشته، قرار شد تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات با ارتباط بی واسطه با پیشکسوتان تهیه، تدوین، منتشر و تبدیل به مستندات قابل استفاده شود تا آیندگان مطلع شوند که چه تلخی ها و سختی هایی در این چهل سال انقلاب و حتی قبل از آن کشیده و چشیده شده است.
 
 
وی با بیان اینکه گزارش خیلی از دستاوردها با رفتن آدم ها از دست رفته است، افزود: امیدوارم این اقدام برای مردم و آیندگان به یادگار بماند.
 
 
آذری جهرمی با تشکر از مرکز روابط عمومی وزارت ارتباطات به خاطر اهتمام به تهیه و تدوین فرهنگ شفاهی این وزارتخانه، اظهار کرد: در زمانه ای قرار داریم که مدیریت در حال تحول است و نسل اول و دوم انقلاب در حال واگذاری مسوولیت ها به نسل سوم هستند بنابراین باید پلی برای انتقال تجربیات وجود داشته باشد که تدوین تاریخ و ساده سازی آن از این بابت ضروری به نظر می رسد.
 
 
عضو کابینه دولت تدبیر و امید درباره تغییراتی که در حوزه های ماموریتی ایجاد شده، تصریح کرد: امروز کل بازار شرکت ملی پست با همه نیروی انسانی و تجهیزاتی که در سراسر کشور دارد 800 میلیارد تومان در سال است درحالیکه یکی از شرکت هایی که در زمینه حمل و نقل شهر تهران فعالیت می کند با مدل تجاری خود سالانه بازار 2 میلیارد دلاری  در اختیار دارد و دنبال گسترش آن نیز هست.
 
 
وزیر ارتباطات با اشاره به خلاقیت ها و اقداماتی که در دوره های گذشته انجام شده است، گفت: خلاقیت ها و اقداماتی  در گذشته اجرا گذاشته شده و تحولاتی رخ داده است اما اکنون باید با توجه به شرایط و جایگاه کنونی با رویکرد جدید برنامه ریزی و اقدام کرد.
 
 
وی رشد فرودگاه پیام را وابسته به رشد پست دانست و افزود: با مسافری کردن فرودگاه پیام قصد داریم این فرودگاه را از ضرردهی خارج کنیم.
 
عضو کابینه دولت دوازدهم با اشاره به ضرورت بازنگری در اقدامات و ماموریت ها تصریح کرد: قدیمی ها کاشتند، داشتند و برداشتند و ما نیز همین کار را بکنیم تا آثار مفید آیندگان به یادگار باقی بماند.
بر اساس این گزارش، جلسه هم اندیشی مدیران دوره وزارت مهندس غرضی با هدف آغاز تهیه و تدوین تاریخ شفاهی وزارت ارتباطات در دوره مذکور، امروز در مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه برگزار شد.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

​​