فناوری اطلاعات

پاسخ فیس بوک به نخستین درخواست ایران

منبع: ITmen
فیس بوک گزارش شفافیت شش ماهه نخست سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد. هدف انتشار این گزارش شفاف سازی میزان درخواست دولت ها برای دریافت داده ها از فیس بوک است.
 
 
 
آمار پاک سازی محتوایی که، قوانین این شرکت را نقض کرده اند نیز در این گزارش آمده است. این محتوا فعالیت های جنسی و برهنگی، حساب های جعلی، هرزنامه، محتوای تنفربرانگیز، رواج دهنده تروریسم، خشن و آزاردهنده، کودک آزاری و سوءاستفاده جنسی از کودکان را شامل می شود. در این گزارش، فیس بوک ادعا کرده که بیش از یک و نیم میلیارد حساب کاربری جعلی را در شش ماهه نخست سال حذف کرده است. 
یک میلیارد و 300 میلیون حساب کاربری دیگر نیز شش ماه پیش از آن حذف شده بودند. این گزارش می گوید که درخواست دولت ها برای دریافت اطلاعات حساب ها، نسبت به نیمه دوم سال ۲۰۱۷ حدودا 26 درصد افزایش یافته است. در ایالات متحده آمریکا این درخواست ها ۳۰ درصد افزایش یافته که در ۵۶ درصد آنها دولت آمریکا این شرکت را از آگاه کردن کاربر منع کرده است. بر طبق این گزارش دولت ایران برای اولین بار یک درخواست اضطراری اطلاعات از فیس بوک داشته. این درخواست مربوط به دوره زمانی ژانویه تا ژوئیه 2018بوده و فیس بوک اطلاعات درخواستی را در اختیار دولت ایران گذاشته است.

​​