رسانه‌های اجتماعی

تعقیب قضایی فیس بوک توسط شرکت روس

منبع: فارس
یک شرکت روس که حسابرس آن از سوی مقامات آمریکایی به تلاش برای مداخله در انتخابات آمریکا از طریق فیس بوک شده، این شبکه اجتماعی را مورد پیگرد قضایی قرار داده است.
 
به گزارش اسین ایج، شرکت روس مدعی شده که تنها فعالیت های خبری قانونی و مشروع انجام می دهد و حساب کاربری آن در فیس بوک که به اتهام تلاش برای تاثیرگذاری نامناسب بر انتخابات آمریکا مسدود شده باید بازگردانده شود.
 
این سازمان خبری که به Federal Agency of News LLC یا فن شهرت دارد،شکایت خود را تقدیم دادگاهی در شمال کالیفرنیا کرده است و به علت زیرسوال بردن اعتبار خود خواستار دریافت خسارت و جلوگیری از بلوکه شدن حسابش توسط فیس بوک شده است.
 
فیس بوک حساب فن را در ماه آوریل مسدود کرده بود و در توجیه این کار مدعی شده بود این سازمان خبری با انتشار اخبار غلط و دروغین تلاش کرده بود بر انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا تاثیر منفی بگذارد. این شرکت در مورد شکایت تازه فن از خود اظهارنظری نکرده است. فن در مجموع 270 حساب کاربری را در فیس بوک اداره می کرده است.
 

​​