بازار سرمایه

استقبال بی سابقه از سهام مادیران در آشفته بازار بورس

منبع: بورس نیوز
کارشناس بازار سرمایه گفت: روزی که بازار روند نزولی را طی می کند زمان مناسبی برای عرضه اولیه نیست، امروز و در شرایط فعلی نیز بازار از شرایط مناسب برای عرضه اولیه برخوردار نبود اما برخلاف انتظار عرضه اولیه این سهام با استقبال خوبی مواجه شد.
 
امروز عرضه اولیه شرکت مادیران توسط کارگزاری بورسیران در فرابورس و به روش ثبت سفارش انجام شد که دامنه قیمت در ثبت سفارس این عرضه از 3320 تا 3650 ریال تعیین شد و در حالی که حجم این عرضه 120 میلیون سهم بود اما بیش از 505 میلیون سهم تقاضا برای نماد مادیرا در سامانه سفارشات ثبت شد که بسیاری از کارشناسان این میزان استقبال از عرضه اولیه یک نماد را با توجه به قرمزپوشی امروز بازار بی سابقه می دانند.
 
زمان عرضه اولیه باید متناسب با کشش بازار تعیین شود
 
سعید نوری مدیرعامل کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام به بورس نیوز گفت: زمان عرضه اولیه سهم ها باید مطابق با کشش بازار توسط سازمان بورس تعیین شود.
 
وی با بیان اینکه روزی که بازار روند نزولی را طی می کند زمان مناسبی برای عرضه اولیه نیست، ادامه داد: امروز و در شرایط فعلی نیز بازار از شرایط مناسب برای عرضه اولیه برخوردار نبود اما برخلاف انتظار عرضه اولیه این سهام با استقبال خوبی مواجه شد.
 
نوری افزود: باید برای زمان ورود شرکت ها به بازار سرمایه برنامه ریزی مناسبی انجام شود.

​​