فناوری اطلاعات

فیروزآبادی: جنگ بین صدا و سیما و وزارت ارتباطات به ضرر مردم است

 
ابوالحسن فیروزآبادی میگوید جنگ رسانه ای بین صدا و سیما و وزارت ارتباطات به ضرر مردم است.
 
ابوالحسن فیروزآبادی درباره اختلاف اخیر وزارت ارتباطات و سازمان صدا و سیما درباره تحقق شبکه ملی ارتباطات و حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی گفت: جنگ بین وزارت ارتباطات و صدا و سیما به نفع هیچ کسی نیست و توسعه پلتفرم‌های بومی باید با مشارکت همه دستگاه‌ها انجام شود و این دعواها به ضرر مردم است.

​​