اینترنت و شبکه

تغییر در کابینه مدیریتی سازمان IT ایران

مراسم معارفه مدیران جدید سازمان IT برگزار شد.
 
 
بر این اساس محسن نادری منش و مهدی محمدی به عنوان اعضای جدید هیات عامل، سروش قاضی نوری معاون سیاست گذاری و اعتباربخشی، عبدالرضا بهادری فرد سرپرست معاونت مدیریت شبکه ملی اطلاعات، امیر قدیری روابط عمومی و امور بین الملل، محمدجعفر نعنا کار مدیرکل دفتر حقوقی، سعید جهانی مدیرکل دفتر ICT و شهره ناصری مدیرکل دفتر توسعه راهبردها و سیاست ها منصوب و معارفه شدند. 

​​