فناوری اطلاعات

نخستین پیمایش تخصصی فعالان حوزه خط و زبان فارسی آغاز شد

 
 
​در راستای اجرای طرح ملی رایازبان فارسی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، برای اولین بار پیمایش تخصصی رایازبان فارسی انجام می شود تا ضمن رصد دقیق بازار، شناخت بهتری از شرایط لازم برای توسعه کسب و کارهای مرتبط با بخش خصوصی و دولتی فراهم شود. ​
به گزارش روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، طرح ملی «رایازبان فارسی» با هدف تامین و ارتقای زیرساخت‌‌های تقویت خط و زبان فارسی و توسعه و رونق بازار خدمات بومی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد.
 
در این طرح برای اولین بار با اجرای پیمایش تخصصی رایازبان فارسی، نسبت به شناسایی فعالان زیست بوم، ارزیابی توانمندی شرکتهای داخلی و تعیین نیازمندیهای بخش خصوصی، در کشور اقدام می شود.
 
در واقع با رصد دقیق بازار، می توان شناخت بهتری از شرایط لازم برای توسعه کسب و کارهای مرتبط با بخش خصوصی و دولتی فراهم کرد.
 
طرح ملی رایازبان فارسی پیرو اهتمام جدی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در جهت ارتقا خط و زبان فارسی در فضای مجازی و فراهم‌سازی بسترهای توسعه آن، در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات کلید خورده است.
 
در این طرح حمایت از بخش خصوصی، تدوین مدل‌های حمایتی متنوع، تامین زیرساخت‌های هزینه‌بر توسعه خدمات و توجه به توانخواهان به عنوان کاربران ویژه در دستور کار قرار دارد.
 
بر همین اساس اطلاعات اولیه بخشی از ذینفعان و بازیگران مختلف در سایت طراح رایازبان فارسی به آدرس pclp.itrc.ac.ir قرار گرفته است که جهت تکمیل اطلاعات نیاز به مشارکت حداکثری فعالین حوزه خط و زبان فارسی است.
 
بنابراین از کلیه فعالان این حوزه خصوصا شرکت های خصوصی دعوت می‌شود با مراجعه به سایت مذکور، موارد اصلاحی و تکمیلی خود را اعمال کنند و به ما در راستای تدوین برنامه عملیاتی جامع تر و دقیق تر یاری رسانند تا در آینده شاهد توسعه این فناوری و کسب و کارهای مرتبط با آن در کشور باشیم.
 

​​