فناوری اطلاعات

نخستین مرکز نوآوری فضایی ایران راه اندازی می شود

تفاهم نامه ایجاد نخستین مرکز نوآوری فضایی کشور، دیروز بین معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، سازمان فضایی ایران و یک شتابدهنده خصوصی به امضا رسید.
هدف از انعقاد این تفاهم نامه تاسیس مرکز نوآوری با مأموریت ترویج، اطلاع رسانی و اقناع صنایع مختلف منتفع از اطلاعات و داده های فضایی جهت بهبود و افزایش کیفیت خدمات و محصولات در حوزه های کشاورزی و بیمه محصولات، خدمات شهری و روستایی، محیط زیست، مدیریت بلایا و بحران ها، هواشناسی، صنایع نفت و گاز، گردشگری، صنعت فضایی و سرریز این فناوری در حوزه های گوناگون و همچنین جذب، تیم سازی، آموزش و توانمندسازی نوآوران و کارآفرینان این حوزه اعم از ایجاد استارت آپ و گسترش فعالیت شرکت های موجود است.
 

​​