تلفن همراه

برگزاری نشست هماهنگی فرکانسی ایران و آذربایجان

 
 
نشست هماهنگی فرکانسی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان به منظور بررسی وضعیت سرریز سیگنال شبکه‌های موبایل در تبریز برگزار شد.
 
 
مدیر سازمانهای تخصصی بین‌المللی با اشاره به خبر فوق گفت: پیش از برگزاری این نشست، با حضور نمایندگان هر دو کشور، اندازه‌گیری وضعیت سرریز سیگنال در نوار مرزی ایران و آذربایجان بطور مشترک انجام شده بود و در این نشست نتایج اندازه‌گیری تحلیل و راهکارهای کاهش آن بررسی شد.
 
وی با اشاره به اینکه سرریز سیگنال مشکلات مختلفی از جمله رومینگ ناخواسته را ایجاد می‌کند، افزود: در پایان این نشست مقرر شد اپراتورهای تلفن همراه هر دو کشور براساس برنامه زمانی مشخص برای کاهش سرریز سیگنال در کشور مقابل اقداماتی را انجام دهند.

​​