رگولاتوری

رگولاتور: تغییر در استراتژی سازمانها الزامی است

براساس آمار مجمع جهانی اقتصاد کشورهائی که تحول دیجیتال را اجرایی و یا بر مبنای آن استراتژی‌هایشان را باز طراحی کرده‌اند افزایش ۹ درصدی در درآمد،۱۲ درصدی در سهم بازار و ۲۶ درصدی در سودآوری شرکتها را تجربه کرده‌اند.
 
حسین فلاح جوشقانی در سمینار تحصصی تحول دیجیتال و صنعت مخابرات ایران با اشاره به مطلب فوق گفت: تحول دیجیتال در واقع تحول سازمانها در عصر دیجیتال است و بر مبنای آن باید در حوزه‌های ساختاری، استراتژی، استفاده از فناوری، الگوهای ارزش‌آفرین، حوزه‌های مالی و سرمایه‌گذاری رویکرد و راهبردهایمان را تغییر دهیم.
وی افزود: با تحول دیجیتال قاعدتاً در حوزه ICT سرویسهائی که پیش از این در حوزه اپراتورها ارزش آفرین بودند در حال حاضر ارزش چندانی ندارند و درآمد اپراتورها از بابت برخی از خدماتشان که در حال حاضر از سوی OTTها ارایه می‌شود بین ۵۰ تا ۹۰ درصد کاهش داشته است و لازم است اپراتورها با توجه به تغییر رویکردها و شرایط جدید خود را آماده کنند.
 
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزایش سرعت در ارایه خدمات، بهبود فرایندهای عملیاتی اپراتورها و سازمانها، چابکی سازمانی و کاهش هزینه‌های شبکه را از اهداف تحول دیجیتال عنوان کرد و گفت: با توسعه تحول دیجیتال اپراتورها باید جنگ خود را با OTTها کنار گذاشته و به سمت تعامل با آنها پیش بروند، چرا که با محدودسازی و تقابل نمی‌توان در حوزه ICT به شکل گذشته سرویس ارایه کرد.
فلاح جوشقانی با تاکید بر اهمیت نقش رگولاتوری در عرصه تحول دیجیتال تصریح کرد: رگولاتوری نیز مبتنی بر این روند در دنیا نیاز به باز طراحی دارد و باید مبتنی بر الگوهای جدید با سایر حوزه‌ها از جمله بانکداری و سرمایه‌گذاری تعامل داشته باشد.
 
وی گفت: بر همین اساس مبتنی بر نسل پنجم رگولاتوری تغییراتی در ساختار سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی ایجاد کردیم و در ساختار جدید، معاونت توسعه بازار و کسب کار پیش‌بینی شده است تا با رویکرد تسهیل‌گری و مقررات‌زدایی در این حوزه موثرتر عمل کنیم.

​​