تلفن همراه

قطعی اینترنت در انگلیس هرج ومرج ایجاد کرد

نقص فنی در شرکت مخابراتی «اوتو»(O2) انگلیس روز پنجشنبه، دسترسی میلیون ها کاربر از جمله شرکت اتوبوس رانی لندن به اینترنت را قطع کرده و منجر به ایجاد هرج ومرج شده است.
 
 
 
O2 که علاوه بر مشتری های خود، به شرکت های اسکای موبایل، تسکو موبایل و گیف گف، سرویس اتوبوس رانی لندن و دوچرخه های شهری خدمات مخابراتی ارائه می دهد، می گوید که این مشکل از ساعت 5 و 30 دقیقه بامداد پنجشنبه به وقت محلی، در اثر بروز مشکل نرم افزاری دریکی از شرکت های سرویس دهنده رخ داده است. با این حال باگذشت نزدیک به 10 ساعت از این حادثه، مشکل برطرف نشده و این مساله خشم کاربران را در پی داشته است.
 
گزارش ها حاکی است که تابلوی اعلانات شرکت اتوبوس رانی لندن که اطلاعات زمان حرکت اتوبوس ها در سطح شهر را اعلام می کند، در اثر این حادثه از کار افتاده است. همچنین سرویس ارائه دوچرخه های شهری نیز که از اینترنت «او تو» استفاده می کند غیرفعال شده است. شرکت های تاکسی رانی سیال نیز اعلام کرده اند که قطعی اینترنت، ارتباط رانندگان با دفتر مرکزی را قطع کرده و سرویس آن ها با مشکل مواجه شده است. برخی رسانه های انگلیسی می گویند که هم زمان با این حادثه، خدمات تلفن بانک «سافت بنک» ژاپن در بخش هایی از این کشور نیز قطع شده است. با این حال هنوز مدرکی که ارتباط این دو مساله را با یکدیگر ثابت کند وجود ندارد.

​​