اینترنت و شبکه

فرجود از معرفی سرویس‌های برتر مارتن برنامه‌نویسی تهران به سرمایه‌گذاران خبرداد

 

 
سرویس‌های برتر حاضر در چالش نوآوری تهران هوشمند به مجموعه‌هایی که بخواهند روی ایده‌های جدید سرمایه‌گذاری کنند معرفی خواهند شد.
 
رئیس سازمان فاوای شهرداری تهران با بیان این مطلب در حاشیه برگزاری اولین روز از «چالش نوآوری تهران هوشمند» گفت: «این اولین رویداد در زمینه خلاقیت و برنامه‌نویسی است و  ماراتن‌های برنامه‌نویسی ادامه خواهد داشت و در هر مرحله سرویس‌های خوبی ارائه داده می‌شود.»
 
محمد فرجود در پاسخ به این سوال که چه تعداد از این ایده‌ها قابلیت تبدیل شدن به سرویس‌هایی که قابل استفاده برای شهروندان را دارد یا امکان استفاده از آنها در شهر وجود دارد اعلام کرد: «جواب این بسته به کیفیت کاری است که شرکت‌کنندگان در این چالش انجام می‌دهند.»
او با اشاره به اینکه رویدادهایی اینچنینی، چالش‌های نوآوری هستند و بر مبنای داده‌های شهری طرح‌ریزی می‌شوند افزود: «این برای اولین بار است که داده‌های شهری در اختیار مجموعه‌های خلاق و نوآور قرار می‌گیرد تا بتوانند از طریق آنها سرویس یا اپلیکیشنی طراحی کنند و البته ماهیت این رویداد نیز مسابقه است.»
 
رئیس سازمان فاوای شهرداری در مورد رویکرد این سازمان در برگزاری این چالش و طرح‌های آتی این سازمان برای برگزاری رویدادهایی مشابه گفت: «رویداد اول بر اساس درگاه‌های ارتباطی مبتنی بر داده‌های شهری تهیه شده است و موضوعات سرویس‌های تیم‌های شرکت‌کننده باید حول و حوش این داده‌ها طراحی شود، اما در رویدادهای بعدی ممکن است اعلام موضوعات براساس نیازسنجی شهرداری صورت گیرد.»

​​