تلفن همراه

توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حق شناس

عملیات کابل برگردان با هدف توسعه شبکه کابل در مرکز مخابرات شهید حق  شناس از تاریخ 18 آذر ماه آغاز می شود.
 
به گزارش روابط عمومی مخابرات منطقه تهران، با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکین در مرکز مخابرات شهید حق شناس با پیش شماره های 4470 الی 4476 در محدوده اتوبان تهران – کرج، بلوار دهکده المپیک، بلوار سرو، آزاد شهر به مدت 3 روز با اختلال همراه است.  
 

​​