رگولاتوری

دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس حذف نمی‌شود

منبع: پیوست
معاون دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: «بحث حذف دفتر مطالعات فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح نیست اما ما در حال بررسی چارت سازمانی هستیم و برای ادغام این دفتر یا انتقال آن به دفاتر دیگر جلساتی برگزار کرده‌ایم.»
پریسا علیزاده با اشاره به اینکه نتیجه جلسات چند روز آینده مشخص می‌شود و شاید رایزنی‌های بیشتر سبب شد دفترمطالعات فناوری‌های نوین به صورت مستقل به فعالیت خود ادامه دهد، درباره چرایی این تغییرات گفت: «تصمیم بر این است که توازن میان تعداد دفاتر با معاونت‌های پژوهشی دیگر مرکز رعایت شود. ممکن است دفتر ادغام شود اما ادغام دفتر به معنی حذف گروه‌های مطالعاتی نیست. گروه‌های مطالعاتی ICT به همان روال قبل به شکل مستقل به فعالیت خود ادامه می‌دهند.»
به گفته علیزاده اگر ادغام هم صورت بگیرد تا سطح مدیر دفتری است و به هیچ‌وجه گروه‌ها یا تعداد پژوهش‌گرهای حوزه ICT تغییری نمی‌کنند.
رضا باقری اصل، عضو هیات عامل سازمان فناوری اطلاعات در توئیتی گفته بود براساس چارت سازمانی جدید مرکز پژوهش‌های مجلس دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌ها حذف شده است.
اما علیزاده در این مورد گفت: «نسخه منتشر شده چارت جدید نسخه نهایی نیست و به اشتباه چارتی  منتشر شده است که مورد توافق و اجماع نیست. قرار است جلسه‌ای برگزار شود و نسخه‌ مصوب و مورد تایید مدیران دفاتر مرکز اصلاح و نسخه اصلاح شده منتشر شود.»
 
توییت رضا باقری اصل در مورد حذف دفتر فناوری‌های نوین مرکز پژوهش‌های مجلس:

​​