فناوری اطلاعات

خط و نشان نمایندگان دومای روسیه برای شرکت های فناوری آمریکا

منبع: مهر
گروهی از نمایندگان مجلس قانونگذاری روسیه طرحی را پیشنهاد داده اند که به موجب آن دولت این کشور برای مقابله با شرکت های فناوری آمریکا اینترنت را بیشتر کنترل خواهد کرد.
 
به گزارش اسین ایج، نمایندگان مذکور ارائه این طرح را واکنشی به رفتار پرخاشگرانه و تند آمریکا در حوزه امنیت سایبری توصیف کرده اند.
 
هدف اصلی از ارائه طرح یادشده جلوگیری از انتقال ترافیک اینترنتی روسیه از طریق شبکه ها و شرکت های اینترنتی خارجی و به خصوص آمریکایی است. ارائه دهندگان این طرح عمدتا از حزب روسیه متحد بوده و اکثریت پارلمانی را در این کشور در دست دارند و لذا می توان انتظار داشت طرح یادشده در دومای روسیه به تصویب برسد.
 
در طرح یادشده کنترل دقیق تر اینترنت برای مقابله با استراتژی توسعه طلبانه امنیت سایبری آمریکا نیز پیش بینی شده است.
 
این اولین بار نیست که روسیه در برابر شرکت های فناوری آمریکا موضع تندی می گیرد. پیش از این روسیه تحقیقاتی را در مورد عملکرد شرکت هایی مانند فیس بوک و مایکروسافت در خاک خود انجام داده بود.

​​