اپلیکیشن

اسلک بدون هشدار و مهلت اکانت ایرانیان را بست!

منبع: ITiran
در تازه‌ترین تحریم کاربران ایرانی از سوی شرکتهای تکنولوژی شرکت اسلک ( SLACK) امروز نامه‌ای برای تمام کاربران ایرانی خود فرستاده و از مسدود شدن اکانت آن‌ها خبر داده است.
 
unfurl_why_slack.png
 
اسلک در این نامه پیروی از قوانین تحریم وضع شده از سوی اداره خزانه‌داری و وزارت بازرگانی آمریکا را دلیل این اقدام خود عنوان کرده است.
 
اسلک تاکید کرده که اجازه استفاده از این سرویس را از کشورهای کوبا، ایران، کره شمالی، سوریه و کریمه در اوکراین را نمی‌دهد.
 
اسلک این نامه را با قطع سرویس همزمان کرده و حتی هشدار و مهلتی برای بک آب گرفتن به کاربران ایرانی نداده است.
 
zl;dkgj.jpg
 
اسلک نخستین شرکتی نیست که تحت عنوان تحریم جلوی دسترسی کاربران را از داخل ایران می‌گیرد اما نوع مسدود سازی این شرکت در بستن سریع همه اکانت‌های متعلق به ایران کم سابقه است.
 
مسوولان وزارت خارجه آمریکا همواره تاکید کرده‌اند که تحریم‌های علیه ایران علیه شهروندان ایرانی اعمال نمی‌شود.
 
حذف اپلیکیشن‌های ایرانی آخرین نمونه از تحریم‌های اینترنتی علیه کاربران عادی و شرکتهای استارتاپی ایرانی بود.در آنجا نیز شرکتهایی چون اپل و گوگل جلوی اپلیکیشن‌های ایرانی را گرفتند و آنها از روی  فروشگاه‌های نرم‌افزار خود حذف کردند.
 
اعتراض کاربران ایرانی به این شرکت‌ها در آن زمن به جایی نرسید و این شرکتها همچنان جلوی آن دسته از اپلیکیشن‌های ایرانی را گرفته‌اند.

​​