فناوری اطلاعات

باهوش ترین بلندگوی هوشمند دنیا

منبع: مهر
به تازگی نتایج آزمون سالانه بلندگوهای هوشمند جهان اعلام شده و در میان مدل های مختلف گوگل هوم رتبه اول را کسب کرده است.
 
به گزارش سرچ انجین لند، اما آنچه که در این میان موجب شگفتی شده برتری هوم پد اپل و نرم افزار سیری بر بلندگوهای الکسای آمازون و کورتانای مایکروسافت است.
 
شرکت Loup Ventures که این رقابت را برگزار کرده از هر بلندگو ۸۰۰ سوال پرسیده تا آنها با استفاده از دستیارهای صوتی هوشمند خود به سوالات یادشده پاسخ دهند. سپس بر مبنای میزان درک بلندگوی هوشمند از هر سوال و پاسخ ارائه شده امتیازاتی ارائه شده است.
 
سوالات در پنج دسته کلی محلی، خرید و فروش، هدایت و مسیریابی، کسب اطلاعات و صدور فرمان طبقه بندی شده اند. بر همین مبنا گوگل هوم ۸۷.۹ درصد سوالات را درست پاسخ داده و ۱۰۰ درصد سوالات را به خوبی متوجه شده است. سیری با ۷۴.۶ درصد پاسخ درست و ۹۹.۶ درصد درک درست در رتبه دوم است.
 
رتبه سوم با ۷۲.۵ درصد پاسخ درست و ۹۹.۰ درصد درک درست به الکسا رسیده و رتبه چهارم با ۶۳.۴ درصد پاسخ درست و ۹۹.۴ درصد درک درست متعلق به کورتانا است.
 
از نظر دقت عملکرد در ۵ حوزه نام برده شده گوگل هوم در تمامی موارد به جز صدور فرمان رتبه اول را کسب کرده است و هوم پد اپل در تمامی موارد به جز مورد کسب اطلاعات رتبه دوم را کسب کرده است. بنابراین علیرغم پیشتازی آمازون در زمینه ارائه این فناوری، گوگل برتری را در اختیار گرفته است.

​​