رگولاتوری

بودجه وزارت ارتباطات در سال ۹۸ انقباضی است

منبع: پیوست
بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال آینده نسبت به سال جاری، تنها در بخش هزینه‌ای افزایش خواهد داشت.
در لایحه بودجه سال ۹۸ که امروز (۴ دی) به مجلس ارائه شد، رقم ۳۷ هزار و ۶۳۸ میلیارد و ۴۶۰ میلیون ریال به وزارت ارتباطات و فناوری اطالاعات و زیرمجموعه‌هایش اختصاص یافته است که نگاه به جزییات آن نشان می‌دهد این بودجه در بخش هزینه‌ای (مصارف جاری) با افزایش و در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) با کاهش نسبت به سال جاری روبرو شده است.
 
بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه زیرمجموعه‌هایش را در جدول زیر می‌بنید:
 
 
در بودجه وزارت ارتباطات رقم ۷ هزار و ۵۳۸ میلیارد و ۳۸۰ میلیون ریال به عنوان بودجه هزینه‌ای منظور شده که نسبت به سال جاری، نزدیک به ۲۵۰۰ میلیارد ریال افزایش نشان می‌دهد. همچنین رقم ۳۰ هزار و ۱۰۰ میلیارد و ۸۰ میلیون ریال بودجه تملک داریی‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده که نسبت به بودجه عمرانی سال جاری، بیش از ۲ هزار میلیارد ریال کاهش خواهد یافت.
 
درآمدهای دولت در حوزه ارتباطات ۶۴۰۰ میلیارد تومان برای سال ۹۸ تعیین شده که جزییات آن در این تصویر می‌بینید:
 
از میان زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات، دبیرخانه کمیسیون تنظیم مقررات و دانشکده پست و مخابرات، بودجه عمرانی نخواهند داشت و در مقابل، شرکت‌های زیرساخت و پست نیز که در لایحه بودجه، سودده منظور شده‌اند، هزینه جاری از دولت دریافت نمی‌کنند.
همچنین در هزینه‌های جاری، دبیرخانه‌های کمیسیون تنظیم مقررات و شورای اجرایی فناوری اطلاعات با کاهش هزینه‌های جاری نسبت به سال ۹۷ روبرو شده‌اند و بقیه زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات، همگی افزایش هزینه‌های جاری را شاهد خواهند بود که در این میان پژوهشگاه فضایی ایران با افزایش ۷۴۸ درصدی، بیشترین افزایش بودجه جاری را به خود اختصاص داده است.
با توجه به این‌که سهم عمده بودجه جاری دستگاه‌ها صرف حقوق و مزایای کارکنان می‌شود و کاهش بودجه عمرانی وزارت ارتباطات، می‌توان نتیجه گرفت بودجه سال آینده این وزارتخانه به صورت انقباضی بسته شده است.

​​