فناوری اطلاعات

سراییان دبیرکل نظام صنفی رایانه ای کشور شد

منبع: فناوران
سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، دیروز رسول سراییان را به عنوان دبیرکل جدید این سازمان معرفی کرد.
 
محمدباقر اثنی عشری، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با بیان اینکه در مدت یک سال گذشته به دنبال شخص مناسبی برای دبیرکلی سازمان بودیم، از اینکه رسول سراییان این سمت را پذیرفته اظهار خشنودی کرد و افزود: سراییان دارای دانش و تجربه مفیدی است و به عنوان یک استراتژیست خوش فکر می تواند در صنف تحول ایجاد کند. وی گفت: با توجه به حجم کاری که سازمان در این دوره دارد، یک رییس به تنهایی نمی تواند همه  امور را پیش ببرد. از سوی دیگر رویکرد ما در دوره جدید، اولویت دادن به کار تیمی است. بنابراین فضا برای فعالیت دبیرکل کاملا باز و مساعد است.
گفتنی است که بر اساس مفاد اساسنامه سازمان نظام صنفی رایانه ای، رئیس سازمان می تواند برخی از اختیارات خود جز در موارد مربوط به دعوت، تشکیل و اداره جلسات شورای مرکزی و هیات عمومی صنف را با حفظ مسوولیت به دبیرکل تفویض کند. بر اساس این گزارش، رسول سراییان دارای مدرک دکترای مدیریت راهبردی است و پیش از این معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات بود که پس از اجرای قانون منع بکارگیری بازنشستگان، جای خود را به امیر ناظمی داد.
مدیرعاملی شرکت مخابرات ایران، ریاست و مدیریت عاملی شرکت مخابرات استان خراسان، ریاست هیات مدیره مبین نت و عضویت هیات مدیره شرکت ارتباطات سیار ایران در کارنامه سراییان دیده می شود.
 

​​