رگولاتوری

مرکز ملی فضای مجازی سال آینده ۴۵۳ هزار میلیارد ریال بودجه می‌گیرد

منبع: فارس
براساس لایحه پیشنهادی بودجه سال آینده، مرکز ملی فضای مجازی ۴۵۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال بودجه خواهد گرفت.
 
براساس لایحه پیشنهادی بودجه ۹۷، مرکز ملی فضای مجازی در سال ۹۸ ۴۵۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال بودجه خواهد گرفت.
 
از این رقم ۳۱۳ هزار و ۵۱۰ میلیارد ریال بودجه عمرانی و ۱۴۰ هزار میلیارد ریال بودجه جاری است. 
 

​​