فناوری اطلاعات

اعلام آمادگی صندوق نوآوری برای راه اندازی صندوق های خطرپذیر

رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی از آمادگی این صندوق برای راه اندازی صندوق های خطر پذیر با مشارکت بخش خصوصی خبر داد.
 
به گزارش صندوق نوآوری و شکوفایی، علی وحدت در دیدار با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان اصفهان گفت: صندوق در دوره جدید در تلاش است که از سرمایه گذاری مستقیم پرهیز کرده و با تشکیل صندوق های مشترک سرمایه گذاری خطرپذیر، خدمات سرمایه گذاری خود را ارائه کند.
وی افزود: بر این اساس صندوق می تواند بر اساس اولویت های اتاق بازرگانی صندوق VC در حوزه های مورد نیاز با مشارکت ۴۰ درصدی راه اندازی کند و تمامی عاملیت خود را به این نهاد واسط واگذار کند.
 

​​