فناوری اطلاعات

خودداری از ارائه فاکتور فروش کالای آی‌تی برای فرار از مالیات

منبع: فارس
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: برخی واردکننده‌ها، عمده فروش‌ها یا واحدهای صنفی برای فرار از مالیات و دور زدن اداره دارایی از صدور و دریافت فاکتور فروش کالا ممانعت می‌کنند در حالیکه ارایه فاکتور یک الزام است.
 
سید مهدی میر مهدی کمجانی رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران اظهارداشت: طبق قانون نظام صنفی و دستور اتاق اصناف ایران و تهران هر فرد صنفی که کالایی را به صورت عمده یا خرده به فروش می رساند حتما باید برای فروش کالا فاکتور صادر کند.
 
وی ادامه داد: به این ترتیب واردکننده و عمده فروش به واحد صنفی و واحد صنفی به خریدار باید فاکتور فروش ارایه کنند.
 
میرمهدی تصریح کرد: به ویژه موارد عدم ارایه فاکتور به واحدهای صنفی در شهرستان‌ها بیشتر است و در حال حاضر شکایات زیادی از استان‌ها به سازمان صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ارسال شده و پرونده هایی در اتاق اصناف به ثبت رسیده که در حال بررسی توسط بازرسان است.
 
رئیس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران گفت: فرار از مالیات و دور زدن اداره دارایی تصور پشت این اقدام است.
 
وی تاکید کرد: خریداران باید حتما فاکتور دریافت کنند تا نه تنها در موضوع قیمت بلکه در مشکل فنی احتمالی دچار مشکل نشوند. زیرا در بررسی شکایت‌ها در اتحادیه نیز اولین مدرک مورد بررسی فاکتور خرید است و نبود فاکتور مراحل رسیدگی را پیچیده می‌کند. 
 
میرمهدی تصریح کرد: نمونه‌هایی از شکایات بدون فاکتور مطرح است که خریدار چند ده میلیون تومان کالا خریداری کرده و با پیش آمدن مشکل فنی و عدم ارایه گارانتی از سوی فروشنده، متوجه اشتباه خود در نگرفتن فاکتور شده است.
 

​​