فناوری اطلاعات

بدافزاری که انتشار روزنامه ها را متوقف کرد

منبع: مهر
حمله یک بدافزار باعث شد انتشار برخی روزنامه ها در امریکا در روز شنبه به حالت تعلیق درآید. از جمله این روزنامه ها می توان به وال استریت ژورنال و لس آنجلس تایمز اشاره کرد.
 
به گزارش سی نت، بدافزار یادشده به سیستم های رایانه ای شرکت انتشاراتی تریبون پابلیشینگ در جنوب کالیفرنیا حمله کرده است.
 
حمله یادشده شنبه شب رخ داده است و به همین علت روزنامه های مذکور و برخی روزنامه های دیگر برای انتشار با مشکلات جدی مواجه شدند.
 
این بدافزار توانست بعد از حمله تمامی سیستم های حیاتی مورد نیاز برای انتشار روزنامه ها را مختل کند و لذا چاپ و توزیع دو روزنامه ذکر شده و همین طور روزنامه نیویورک تایمز با تاخیر انجام شد.
 
علیرغم تلاش های انجام شده گروه های فنی بدافزار یادشده هنوز به طور کامل از سیستم های رایانه ای حذف نشده است و تلاش برای حل مشکل به طور قطعی ادامه دارد.
 
در سال های اخیر بدافزارهای مختلف مشکلات مهمی را برای بیمارستان ها، بانک ها و نهادهای دولتی ایجاد کرده اند و این بار نشریات چاپی هدف حملات بدافزاری بوده اند. عامل طراحی و انتشار این بدافزار هنوز شناسایی نشده است.

​​