فناوری اطلاعات

کنسرسیوم های داخلی برای سرمایه گذاری در عرصه فضایی شکل گرفت

منبع: ایرنا
معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات گفت: ایران از وجود اپراتور ماهواره مخابراتی برخوردار نیست، اما با تصویب ایجاد این اپراتور در سازمان تنظیم مقررات، چندین کنسرسیوم برای سرمایه گذاری در این زمینه و عرصه فضایی شکل گرفته است.
 
«مرتضی براری» روز دوشنبه در بازدید خبرنگاران از دستاوردهای سازمان فضایی ایران افزود: تلاش می شود که بخش خصوصی در حوزه اپراتورها حضور پررنگی داشته باشد و برای حضور آنان شرایط تسهیل می شود.
رئیس سازمان فضایی ایران تصریح کرد: امروز 61 اپراتور ماهواره مخابراتی در 46 کشور دنیا فعالیت دارند.
وی یکی از اولویت های سازمان فضایی را کاهش تصدی گری ذکرکرد و اظهارداشت: بخش خصوصی در هر بخش که تمایل به سرمایه گذاری داشته باشد، این وزارتخانه بستر لازم را فراهم می سازد.
معاون وزیر ارتباطات افزود: یکی دیگر از اولویت های پیش بینی شده اپراتور ماهواره سنجشی است که در دنیا به شکل خصوصی و دولتی وجود دارد و اکنون وزارت ارتباطات تلاش می کند تا این موضوع به تصویب برسد و زمینه لازم برای بخش خصوصی فراهم شود.
به گفته وی، اکنون در ایران پنج ایستگاه دریافت داده های ماهواره ای فعال است.
 
**سهم اقتصاد فضایی ایران ناچیز است 
رئیس سازمان فضایی ایران گفت: سهم اقتصاد فضایی در کشور بالغ بر2 هزار و 500 میلیارد تومان است که 2 هزار میلیارد تومان آن ماهواره ای است به عبارتی اقتصاد شفافی در این خصوص وجود ندارد.
وی اظهارداشت: 76 درصد اقتصاد مزبور در اختیار بخش خصوصی قرار دارد که یکی از بزرگترین چالش ها در این زمینه نداشتن مشتری و بازار مناسب در بخش فضایی است .
براری افزود: دولت یازدهم به دلیل وجود بازار اپراتورهای سیار بیش از 20 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرد که مربوط به بخش خصوصی است و مهمترین تلاشی صورت گرفته، اینکه بازارهای بالقوه را فعال و توسعه بازار به عنوان دغدغه وزارت ارتباطات است.
وی با بیان اینکه اکنون سهم بخش خصوصی کشور در اقتصاد فضایی حداقل است، افزود: چنانچه بازار فعال شود، بخش خصوصی نیز برای سرمایه گذاری وارد می شود.

​​