فناوری اطلاعات

وضعیت سامانه‌های فضایی و ماهواره‌‌ای ایران در سال اول برنامه ششم

منبع: فارس
مسئولیت ایجاد و توسعه زیرساخت و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی، ماهواره، ماهواره بر و ایستگاه های زمینی در برنامه ششم برعهده وزارت ارتباطات بود که طبق گزارش رسمی با موفقیت انجام شده است.
 
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی به وضعیت اجرای برنامه ششم توسعه پرداخته است و گزارش عملکرد دستگاه‌ها در این زمینه را منتشر کرده است.
 
طبق ماده 40 بند الف این قانون، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به بستر سازی و حمایت لازم به منظور ایجاد و توسعه زیرساخت ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره برداری از سامانه های فضایی ماهواره، ماهواره بر و ایستگاه های زمینی است.
 
طبق گزارش وزارت ارتباطات در این باره، ماهواره سنجشی دوستی آماده پرتاب شده است و بدین منظور ایستگاه زمینی بوشهر با مرکز کنترل ماموریت ماه دشت راه اندازی شده است.
 
ایستگاه قشم آماده سازی شده و هماهنگی برای صدور مجوز پرتاب انجام شده است. ساخت و تست نمونه کیفی ماهواره سنجشی پیام امیرکبیر انجام شده است. برای تست های تکمیلی نمونه کیفی ماهواره نهایی سازی تامین قطعات نمونه پروازی، انجام سفارش ساخت سایت و پنل خورشیدی نمونه پروازی ماهواره، هماهنگی با پیمانکار پرتاب برای انجام تست‌های تکمیلی مربوط به سازه نمونه کیفی ماهواره انجام شده است.
 
طراحی و ساخت ماهواره سنجشی ظفر آغاز شده است و در این راستا ارزیابی، اصلاح و تکمیل بخشی از اسناد فاز مرور طراحی تحویل گیری برخی از اقلام سفارش گذاری شده، آغاز فاز نخست ماهواره هماهنگی فنی با پیمانکار محموله و نهایی سازی بخشی از الزامات سیستمی و زیر سیستمی ماهواره و هماهنگی در خصوص تکمیل زیرساخت‌های زمینی موجود در راستای بهره برداری از ماهواره انجام شده است؛ تست‌ها و صحه گذاری یک مجموعه ایستگاه زمینی در ماهدشت و نهایی سازی تست محیطی نمونه کیفیی ماهواره برای جهت تجمیع و تست ماهواره مخابراتی ناهید 1 انجام شده است.
 
فعال سازی قرارداد و طراحی مفهومی ماهواره مخابراتی ناهید 2 انجام شده است. اخذ تاییدیه اتحادیه جهانی مخابرات برای حفظ موقعیت مداری 43.5 درجه شرقی و تامین ماهواره و استقرار در این نقطه، پیگیری اخذ مجوز پرتاب درباره ماهواره سنجش درستی انجام شده است. تست های تکمیلی سازه نمونه کیفی ماهواره سنجش پیام امیر کبیر توسط پیمانکار انجام شده است و با تحویل گیری قطعات و ساخت زیرساخت سیستم‌ها، نمونه قابل پرتاب در مرحله تست نهایی قرار دارد. با تامین بخشی از قطعات نمونه کیفی مهندسی ماهواره سنجشی ظفر در دست اجرا بوده و الزامات و رویه تست های این مرحله نیز در دست تکمیل است. طراحی اولیه ماهواره ناهید 2 نهایی شده است و فاز طراحی دقیق ماهواره و ساخت کیفی در دست اجراست. 
طراحی مفهومی ماهواره سنجش پارس 1 انجام شده است و ماهواره سنجشی در مرحله ساخت نمونه مهندسی است. مهندسی جهت تکمیل زیرساخت‌های تست متناسب با ساخت ماهواره در دستور کار است.
 
طبق آخرین اطلاعات منتشر شده نیز به تازگی ماهواره های پیام و دوستی آخرین تست‌های نهایی پیش از پرتاب را با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند.
 

​​