فناوری اطلاعات

ثبت نکردن اطلاعات در«سامانه انبارها» مجازات دارد

منبع: فناوران
بر اساس اطلاعیه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران منضم به مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی و شیوه‎نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء، صاحبان انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف به ثبت اطلاعات انبارهای تحت اختیار و مورد بهره برداری در سامانه جامع انبارها و درج اطلاعات ورود و خروج هستند تا مشمول جرایم موضوعه قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشوند.
 
در این اطلاعیه آمده است؛ طبق ابلاغیه شماره 60/143631 در خصوص شروع اجرای جمع‎آوری و ثبت بر خط اطلاعات انبارها و مراکز نگهداری کالا (موضوع بند"ث" ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) در حوزه ثبت ورود و خروج کالا، حواله سامانه جامع انبارها، وفق بند 2 مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ 10 مهرماه 97  و مواد 6 و 7 شیوه نامه اجرایی تشدید مبارزه با احتکار و اختفاء، تمامی صاحبان انبارها و مراکز نگهداری کالا موظف به ثبت اطلاعات انبارهای تحت اختیار و مورد بهره برداری در سامانه جامع انبارها و درج اطلاعات ورود و خروج هستند تا مشمول جرایم موضوعه قانون تعزیرات حکومتی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نشوند.
ضروری است، کلیه اطلاعات ورود و خروج کالا در سامانه انبار ثبت شود. بدیهی است همانگونه که اعلام شد، عدم ثبت کالاها و انبارهای مورد تایید به منزله تخلف از مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی محسوب خواهد شد.
 

​​